Generationsskifte i virksomheder

Overordnet kan man foretage en sondring mellem generationsskifte begrundet i henholdsvis privatsfærens forhold og erhvervsbetinget generationsskifte. Uanset om der er tale om overdragelse af virksomheder drevet i personligt regi eller i selskabsform, er nøgleordet i forbindelse med generationsskifte ( https://www.revision-plus.dk/om-generationsskifte/ ) og omstrukturering i forbindelse hermed, ønsket om at adskille Læs mere…